Ny kjøper

Slik blir du kjøper i Norges Råfisklag:

1. Mattilsynet registrerer eller godkjenner anlegget. (Godkjenning gjelder ordinære kjøpere med mottaks-/produksjonsanlegg).

2. Fiskeridirektoratet registrerer kjøpere i kjøperregisteret, se fiskeridir.no for søknadsskjema. Fiskeridirektoratet sender melding til kjøper, med kopi til salgslag.

3. Kontaktinformasjon og organisasjonsnr. /firmanavn sendes til Norges Råfisklag, sammen med informasjon om planlagt kjøp. Råfisklaget vil stille krav til garanti basert på disse opplysningene.

4. Størrelsen på garantien er minimum 2 måneders kjøp. Norges Råfisklags garantiformular skal benyttes av banken. Se rundskriv - Garanti for kjøp av råstoff 2020

5. Kjøper må anskaffe sluttseddelsystem fra en systemleverandør, eller skaffe tilgang til vår webseddel.

6. Når garanti er stilt og sluttseddelsystem er anskaffet, kan kjøper ta imot fangst eller kjøpe på auksjon/kontrakt.

7. Kjøper plikter å sette seg inn i og holde seg oppdatert på Råfisklagets forretningsregler og til enhver tid gjeldende regelverk.

Ny kjøper vil få tilgang til Min Side, inkludert NR Auksjon om ønskelig. Min Side inneholder informasjon om blant annet dine kjøp, saldo og garanti. Du kan administrere din profil, endre adresse, kontaktinformasjon og få tilgang på en rekke elektroniske tjenester.

 

Flere spørsmål? Kontakt vårt Tjenestetorg 77 66 01 00

Søk om å bli kjøper

Kjøp sjømat direkte fra fisker

Kjøp sjømat direkte fra fisker

Restauranter og spisesteder som ligger langt fra de etablerte omsetningskanalene for sjømat, kan oppleve problemer med å skaffe fersk sjømat til dagens meny.

Ved å søke om å bli godkjent kjøper, kan de kjøpe sjømat direkte fra fisker.

Foto: Norges Sjømatrådhttps://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/