Skreisesongen: Dommen i markedet er klar

Skreisesongen: Dommen i markedet er klar

Norges viktigste sesongfiske og det tradisjonsrike skreifisket er over for denne gang, 30.april var siste dato det var lov å pakke kvalitetsmerket Skrei. Mange fiskere og produsenter var tidlig ute med bekymringsmeldinger i forkant av årets sesong grunnet den globale koronapandemien og økte kvoter. Samtidig har Skreipatruljen vært hindret fra å gjennomføre kontroller som normalt både på fiskebruk og internasjonale terminaler grunnet strenge koronarestriksjoner. Da har det vært desto viktigere å følge tett med på tilbakemeldinger fra markedene.

«Mitt klare inntrykk er at skreien i det tyske markedet har vært av god kvalitet denne sesongen. Det har vært mye stor skrei som gir tykke og fine loins», sier Norges sjømatråds utsending til Tyskland, Kristin Pettersen.

Tyskland, sammen med Spania og Frankrike er de viktigste markedene for kvalitetsmerket Skrei. Også sjømatutsending Bjørn-Erik Stabell i Spania, det største markedet for kvalitetsmerket Skrei, bekrefter tilbakemeldingen fra Tyskland.

«Kvaliteten på skreien solgt til Spania har i år vært særdeles god. Fisken har vært utrolig fersk og fin, og tilbakemeldingene fra importørene og de spanske dagligvarekjedene har vært svært positive», sier han.

Et annerledes år for Skrei-patruljen

Det er lagt ned mye arbeid fra fiskerne, produsentene, Råfisklagets Skrei-patrulje og Norges sjømatråd for å oppnå den høye standarden – og statusen for kvalitetsmerket Skrei. I et normalår er Skrei-patruljen på farten gjennom hele sesongen for å sikre at skreien følger de strenge kravene til det eksklusive merket. Dette har vært vanskelig i år, men det er tydelig at et mangeårig arbeid i verdikjeden for å sikre god kvalitet har hatt effekt.

«Det er gledelig å høre at fiskere, fiskekjøpere, transportører, terminalansatte og kunder i markedet også i utfordrende tider gjør sitt ytterste for å sikre god kvalitet til sluttkunden, selv om Skreipatruljen i år har vært forhindret fra å utføre kontroller som normalt», sier kontrollsjef Charles Ingebrigtsen.

Endrede konsummønster

De største skreimarkedene i Europa har hatt utfordrende smittesituasjoner som følge av pandemien, og dermed restriksjoner som har ført til stengte restauranter og hoteller.

«Kundene har måttet endre konsummønster til dagligvarehandelen, og tross sterkt fokus på salgsdrivende kampanjer har skreien opplevd en svak nedgang både i volum og verdi sammenlignet med årets fire første måneder i 2020.», sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

I likhet med mange andre europeiske land har Frankrike opplevd at hotell- og restaurantsegmentet har vært stengt siden i fjor høst.

«Her har restaurantene vært stengt siden oktober, så dagligvarehandelen har vært skreiens eneste salgskanal. Siden ferskvarediskene stengte ned i midten av mars i fjor, er det svært vanskelig å sammenligne med sesongen i fjor. Jeg har likevel opplevd at skreien både har fått god synlighet og hatt topp kvalitet i år», sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne.

Svak nedgang i mengde – økning i pris

Totalt ble det eksportert 4690 tonn kvalitetsmerket Skrei i årets fire første måneder, en svak nedgang sammenlignet med 2020. Verdien på denne eksporten var 200 millioner, som er en verdinedgang på 23 % mot fjoråret.

På den andre siden har prisen for kvalitetsmerket Skrei aldri vært høyere. I snitt var eksportprisen for et kilo kvalitetsmerket Skrei 25 % høyere enn fersk torsk i samme periode.

«Selv om tallene viser en svak nedgang i eksporten av kvalitetsmerket Skrei i år, har vi troen på at en gjenåpning av samfunnet både nasjonalt og internasjonalt vil føre til oppgang og sterk etterspørsel i årene som kommer», sier kontrollsjef Ingebrigtsen.

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på bedriftene hos de godkjente pakkerne, samt på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:
**Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
**Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
**Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Skreipatruljen: Gledelig med godt kjølt fisk!

Skreipatruljen: Gledelig med godt kjølt fisk!

Årets skreisesong er endelig her! Skreifisket er en årlig begivenhet med lange tradisjoner, og Norges viktigste sesongfiske. Hvert år fra januar til april kommer voksen kjønnsmoden torsk svømmende inn fra Barentshavet for å gyte på de faste gyteplassene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Skreipatruljen er på plass på flere produksjonsanlegg og i gang med å kontrollere fisken. De passer på at den holder den kvaliteten Skrei-merket lover.

- Skreien kom seint inn til kysten i år og det er tidlig i sesongen. Det er foreløpig ikke mye som er pakket med kvalitetsmerket Skrei, sier kvalitetskontrollør Bjørn Frode Rantala Eriksen i Norges Råfisklag.

Selv om det er for tidlig å trekke noen store konklusjoner, så er det en ting Bjørn Frode synes er ekstra fint å se.

- Fisken er godt kjølt ned mot null grader før den pakkes i eskene. Kjølingen har startet om bord på fiskebåten, umiddelbart etter den er fanget. Om dette har en sammenheng med at vi de siste to årene har satt ekstra fokus på viktigheten av kjøling, og tilbud om is til båtene, så gleder det mitt kontrollørhjerte enda mer.

God kjøling er essensielt for lengere holdbarhet

Dersom temperaturen holdes nært 0°C i hele kjeden, fra fangst til fisken skal spises, så kan den holde seg fersk i nesten to uker. Holdbarheten reduseres raskt ved lagring på høyere temperaturer. God kjøling fra fangst til marked er en av de viktigste faktorene for å sikre høy og jevn kvalitet på fisken.

En kvalitetsmerket Skrei garanterer holdbarhet på hele 12 dager.

Skreisatsning i Europa

Kvalitetsmerket Skrei har blitt en ettertraktet og etablert merkevare i Europa, spesielt i Spania. Det er lagt ned mye arbeid fra fiskerne, produsentene, Råfisklagets skreipatrulje og Norges Sjømatråd for å oppnå den høye standarden – og statusen.

Koronapandemiens nedstenging av hoteller og restauranter i Europa har vart i snart ett år, og skapt store utfordringer, også for norsk fiskeindustri.
Kun tre prosent av fisken som leveres i Norge går til norske forbrukere, og markedet i Europa er det klart viktigste for norsk villfanget sjømat.

Skrei er en unik og utsøkt råvare som veldig mange europeere tradisjonelt sett spiser ute. Når restaurantene er stengt, blir hjemmekonsumet og dagligvaremarkedet enda viktigere. For å avhjelpe den vanskelige markedsituasjonen gir derfor Norges Råfisklag 2 millioner kroner til ekstra skreisatsing, som skal øremerkes til aktiviteter i Spania. Her er alle dagligvarebutikker og spesialbutikker åpne, og årets skreikampanje er derfor rettet mot dagligvarehandelen.

Folk må tilberede fisken selv, og skreien er en utmerket råvare til mange spennende retter. En kvalitetsmerket Skrei holder ypperste klasse og det muskuløse, hvite fiskekjøttet flaker seg delikat når det er tilberedt.

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på bedriftene hos de godkjente pakkerne, samt på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:
**Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
**Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
**Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Skreipatruljen har aldri sett så mye fin fisk

Skreipatruljen har aldri sett så mye fin fisk

Skreipatruljen til Råfisklaget rakk å gjennomføre 103 kontroller før koronaen stengte ned Norge og resten av Europa. Den kvaliteten de fikk se, imponerte kontrollørene.

Tidlig i januar, når skreien svømmer inn til kysten fra Barentshavet og er i toppform, pakkes kvalitetsmerket Skrei. For mange er dette høydepunktet på året. Også denne sesongen begynte normalt med rikelig tilgang på den aller fineste fisken, men så ble verden brått snudd på hodet, og i mars måtte Skreipatruljen innstille arbeidet sitt.

- Vi rakk å gjøre 103 kontroller fra omtrent 50 ulike produksjonsanlegg fra Finnmark til Nordmøre før koronaviruset inntok Europa og landegrensene stengte, men vi har aldri sett så mye fin skrei så tidlig i sesongen, sier kvalitetskontrollør Arne Magne Andersen i Råfisklaget.

Viktig kontroll

Kvalitetsmerket Skrei er fersk torsk av ekstraordinær kvalitet og det er Råfisklagets Skreipatrulje som passer på at fisken holder det merket lover. Kontrollene utføres hovedsakelig på omlastingsterminaler sør i Norge og i Europa, og det er når fisken er noen dager gammel at den er mest fordelaktig å kontrollere. Skrei-merket garanterer nemlig en holdbarhet på 12 døgn.

- Det gir oss blant annet muligheten til å sjekke at fisken har vært godt kjølt før pakking, har tilstrekkelig med is nakkene til resten av reisen og ligger pent pakket i kassene. Dersom det pakkes fisk som ikke er av topp kvalitet vil dette bli tydeligere når fisken er noen dager gammel, forklarer Arne Magne Andersen.

Nedgang i eksporten

Denne skreisesongen ble det totalt eksportert 5 500 tonn skrei fra Norge, noe som er en reduksjon på 17 prosent. Verdien av skreien var på 264 millioner kroner, som er ned 26 millioner kroner, eller 9 prosent.

- I begynnelsen av året lå vi an til en ny rekordsesong for skreien, men et forholdsvis kraftig fall i etterspørselen i mars og april på grunn av nedstengning av blant annet restaurantsegmentet har gitt negative utslag på eksportvolumene. Forholdsvis god etterspørsel i dagligvarehandelen i Spania har virket i positiv retning, men i sum har likevel etterspørselen og prisen, målt i euro, falt i siste del av skreisesongen. Utviklingen i kjøpekraften fremover skaper også stor usikkerhet med hensyn til etterspørselen etter fersk torsk fremover, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Da regjeringen valgte å definere sjømatnæringa som viktig, førte det til strenge restriksjoner for besøk om bord på fiskebåter og hos industribedrifter.

Torskens «Rolls Royce»

- Det ført til at vi måtte innstille kontrollene i mars og rakk dessverre ikke å se mer skrei i år siden sesongen for å pakke stoppet 30. april, sier Arne Magne Andersen.

Nå er samfunnet forsiktig begynt å vende tilbake til normalen etter anbefalinger fra helsemyndighetene, og denne uken har Råfisklagets kontrollører tatt opp jobben ute hos fiskebedrifter i Norge.

- Dette ble en annerledes sesong for Skreipatruljen, men jeg må si at jeg gleder meg desto mer til 1. januar 2021 og en ny sesong med kontroll av kvalitetsmerket Skrei. Dette er virkelig torskens «Rolls Royce» og etter min mening blant det aller beste Norge leverer i fersfiskmarkedet, sier Arne Magne Andersen.

Bilde: Før verden ble snudd på hodet rakk skreipatruljen å kontrollere over 1200 kvalitetsmerket Skrei, både i Norge og i utlandet og kvaliteten på det de fant var fantastisk. Faktisk det beste noen gang.

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på bedriftene hos de godkjente pakkerne og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:
**Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
**Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
**Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

SKREIPATRULJEN: Vi har aldri sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei på første kontroll!

SKREIPATRULJEN: Vi har aldri sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei på første kontroll!

Skreipatruljen har akkurat kommet hjem fra sesongens første kontrolluke i Norge og Europa. De kan fastslå at de aldri har sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei så tidlig på året. Skrei fra hele 22 ulike produksjonsanlegg langs kysten fra Finnmark til Nordmøre har blitt kontrollert.

Kontrollørene Lillian og Jan-Erik er spesielt fornøyd med jobben som de nyetablerte skreipakkerne gjør.

- De nye pakkerne leverer virkelig varene, og leverer skrei som er helt i henhold til kvalitetskravene i standarden, sier kvalitetskontrollør Lillian Hansen.

Til tross for mye dårlig vær og få fiskeleveranser er det blitt pakket kvalitetsmerket Skrei. Dårlig vær kan gjøre det utfordrende for fiskerne å sikre skånsom behandling av fisken under fangstprosessen, og for pakkerne å finne skrei som tilfredsstiller kvalitetskravene. Men resultatene fra kontrollen viser at det har blitt gjort en veldig god jobb gjennom hele produksjonskjeden. På ca. 165 kontrollerte skrei fant kontrollørene svært små avvik fra kvalitetskravene, slik som merker i fiskeskinnet og lite is.

- Å få anmerkning på et skrapemerke i skinnet høres kanskje strengt ut, men skal en kvalitetsmerket Skrei levere det merket lover skal den være helt perfekt, opplyser Hansen.

Fiskerne har gjort en veldig god jobb, og får skryt av kontrollørene.

- Vi vet at skreien vi kontrollerte var fanget med ulike redskap. De gode resultatene viser at når man gjør alt riktig fra begynnelsen, så spiller fangstredskap mindre rolle.

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på kaia hos de godkjente pakkerne og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:
**Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
**Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
**Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Bilde: Kvalitetskontrollør Jan-Erik Jensen er kjempefornøyd med kvaliteten på skreien som ble sjekket på ulike steder i Norge og Europa. Fotograf: Lilian Hansen.

Tallenes tale: Norsk skrei i verdenseliten!

Tallenes tale: Norsk skrei i verdenseliten!

Norsk skrei er i verdenseliten, konkluderer de gledelige tallene som Norges sjømatråd nylig publiserte for kvalitetsmerket Skrei. Eksporten av det som omtales som torskens Rolls Royce økte med nesten 30 prosent i 2019, mens omsetningen imponerte enda mer.

Kvalitetsmerkeordningen for skrei ble lansert for mer enn 20 år siden. Den gangen var det kokker i det spanske markedet som var målgruppen for skrei som hadde ekstra fin kvalitet. I dag er den kvalitetsmerkede skreien tilgjengelig for både profesjonelle og folk flest over store deler av Europa.

- Vi er utrolig stolte over hvor mange som nå klarer å levere på dette nivået. Kvalitetsmerket Skrei skal fremstå som lytefri, riktig pakket med is, uten skader på skinn og finner, uten antydning til dårlig utblødning, og med spenst og farge som om den nettopp kom opp av havet. Det får bare de flinkeste fiskerne og produsentene til. Noen faktisk så bra at fisken ser ut som ny når den etter flere dager på vei til kunde blir kontrollert av godt trente øyne og neser, sier kvalitetskontrollør Jonette Braathen i Norges Råfisklag.

Derfor feires de nye tallene fra Sjømatrådet. Eksporten av denne torskens Rolls Royce økte med hele 27 prosent i 2019. Totalt ble det eksportert 6400 tonn skrei til en verdi av 285 millioner. Det er også en verdiøkning på utrolige 45 prosent fra året før.

- Bak disse fantastiske tallene ligger en langvarig og tålmodig innsats fra mange. Norges Råfisklag sine kontrollører er en del av laget som har gjort kvalitetsmerket Skrei til en suksess. Som en uavhengig part er det fagfolkene i Skreipatruljen som gjennom stikkprøver fører kontroll over den faktiske kvaliteten på skreien som får bære kvalitetsmerket, sier Jonette Braathen.

I lisensavtalen som deltagerne må inngå for å benytte kvalitetsmerket, forplikter de seg til at kontrollørene fra Råfisklaget har adgang til å kontrollere produktet hvor som helst og når som helst etter at merket er satt på. Avvik fra kravene i skreistandarden blir registrert og vektet. Dersom avvikene er for mange eller for store, kan Norges sjømatråd beslutte at de ikke får bruke kvalitetsmerket over kortere eller lenger tid – i verste fall for resten av sesongen.

- Det systematiske arbeidet fra Skreipatruljen har over mange år sørget for stor tillit til kvalitetsmerket Skrei. Det gjør at kundene er villig til å betale for et produkt som er litt dyrere, men som de vet holder en kvalitet i verdensklasse, sier Braathen.

- Dette er et eksempel til etterfølgelse og en suksesshistorie fra Norge, som vi alle kan være stolte over å være en del av!

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på kaia hos de godkjente pakkerne og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:
- Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart.
- Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
- Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Bilde: Skreipatruljens Åge Jakobsen og Jonette Braathen kontrollerer kvalitetsmerket Skrei.

Skreipatruljen lot seg imponere av kvaliteten!

Skreipatruljen lot seg imponere av kvaliteten!

Skreipatruljen har nettopp gjennomført årets første store kontroll av kvalitetsmerket Skrei ved omlastingsterminaler i Norge og Europa, og er imponert over kvaliteten.

- Vi ser at både fiskerne og produsentene har gjort en kjempeinnsats med å ta vare på fisken, sier skreipatruljens Lillian Hansen.

Hun og kollega Jan Erik Jensen har hatt en travel start på sesongen, og de har på den første patruljerunden sjekket 52 partier kvalitetsmerket Skrei fra 29 ulike produsenter. Begge er veldig fornøyde med kvaliteten og forteller at de nesten ikke har sett fisk med røde finner, røde nakker, for høy temperatur eller for lite is:

- Skreien som var bra var helt fantastisk og vi sto nesten med stjerner i øynene når vi åpnet eskene, sier Hansen.

Hun forteller at patruljen også fant noen få avvik med fisk utenfor standarden og et par esker der fisken ikke hadde blitt nedkjølt før pakking. Dermed hadde all isen smeltet, og førte ironisk nok nesten til et uhell:

- Det var rett før at en av oss fikk seg en real «kald-dusj» når en eske ble tatt ned fra toppen av en pall, forteller Lillian lattermildt, men det gikk fint!

Tilbakemeldinger om avvik er gjort og nødvendige tiltak er iverksatt.

Patruljen sender skryt til fiskerne, produsentene og pakkerne for den formidable jobben som er lagt ned i alle ledd for å ta vare på kvaliteten:

- Standarden er høy og kravene store for at en skrei skal kunne oppnå kvalitetsmerket. Det viser helt klart at hvis man gjør alt rett med røkting av bruk, bløgging, utblødning, ubrutt kjølekjede, varsom håndtering på sjø og land, sløying, pakking og ising, så spiller fangstmetode liten rolle og sluttresultatet blir helt fantastisk, sier Hansen.

FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på kaia hos de godkjente pakkerne og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:
- Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart.
- Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
- Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

I 2018 ble det eksportert over 5000 tonn av kvalitetsmerket Skrei for nesten 198 millioner kroner.
De fire største importørlandene var Danmark med nesten 3000 tonn, Spania med nesten 1000 tonn, etterfulgt av Frankrike og Sverige med rundt 300 tonn hver.

Skreipatruljen oppsummerer: Tidenes beste sesong for kvalitetsmerket Skrei!

Skreipatruljen oppsummerer: Tidenes beste sesong for kvalitetsmerket Skrei!

Nå er årets sesong for pakking av kvalitetsmerket Skrei avsluttet. Skreipatruljen ser tilbake på nok en eventyrlig sesong; Kontrollene av den kvalitetsmerkede skreien har aldri vist bedre resultater.

– Pakkerne har jevnt over gjort en meget god jobb i år, sier kontrollsjef i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen fornøyd.

Sesongen for å pakke kvalitetsmerket skrei varer fra 1. januar til og med 30. april. Patruljen har på denne tiden kontrollert 149 partier skrei og 24 partier skreifilet. Det betyr at kvaliteten på rundt 2400 fisker og 10.000 kg har blitt undersøkt i løpet av årets sesong.

– Foruten den gode jobben som pakkerne har gjort, er nok fraværet av næringssprengt fisk en bidragende årsak til årets gode kontrollresultat, sier Ingebrigtsen.

Skreien kan bli næringssprengt når den, under sin vandring fra Barentshavet inn til kysten, forsyner seg av de store stimene med fet sild. Da kan den bli bløt og spaltet i fiskekjøttet. I år har heldigvis kontrollørene funnet færre tilfeller av dette.

Skreien er blitt en ettertraktet og etablert merkevare i Europa, spesielt i Spania. Det er lagt ned mye arbeid fra både pakkerne, skreipatruljen og Norges Sjømatråd for å oppnå den høye standarden – og statusen.

– Noe av det pakkerne har blitt dyktige på i år er å pakke fisken slik at de passer i eskene. Når fisken er for stor og lokket ikke er ordentlig lukket, smelter isen for fort og fisken blir uten kjøling. Dette var en utfordring i fjor, men årets resultater viser at dette er rettet opp i. Merkingen av fisken har også vært helt topp i år, sier kontrollsjefen.

Ingebrigtsen mener likevel at det enkelte steder er rom for forbedringer.

– Hvis vi skal be pakkerne om å rette opp noe til neste sesong må det være å passe på at fisken er godt nok kjølt før den legges i eskene med is, sier han.

Fisk med temperatur over seks grader setter i gang issmeltingen, og kan føre til at fisken er uten kjøling før den kommer frem til kundene i Europa.

– Dette er uheldig for holdbarheten og kvaliteten, og kan føre til at konsument ikke får den utmerkede opplevelsen som kvalitetsmerket lover, sier Ingebrigtsen.

Alt i alt er kontrollsjefen fornøyd med resultatene etter årets kontroller, samarbeidet med næringsaktørene og kvaliteten - og har bare en oppfordring til de involverte:

– Fortsett sånn!

FAKTA:
Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på kaia, hos de godkjente pakkerne og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Under årets sesong ble det eksportert kvalitetsmerket Skrei for nesten 200 millioner kroner - hvilket er en pen økning på 8 millioner kroner sammenlignet med 2017.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Buenísmo! Fantastisk effekt av å ta med spanske journalister på skreitur i Norge!

Buenísmo! Fantastisk effekt av å ta med spanske journalister på skreitur i Norge!

Norges Sjømatråd inviterer hvert år journalister og kokker fra de viktigste markedene til Norge for å få oppleve det fantastiske eventyret om skreien i nord. Vår skreipatrulje bistår alltid og viser frem hva som skal til for at en torsk skal kunne pynte seg med kvalitetsmerket Skrei.

Denne oversikten viser hvor viktig jobb som gjøres for skreien - i dette tilfelle det største markedet for kvalitetsmerket Skrei. Vi er stolte over at våre fagfolk i skreipatruljen er en del av denne fantastiske jobben.

Besøket er dekt av et titalls spanske medier, blant annet av RTVE 1 - som er en av Spanias største TV-kanaler.

Se reportasjen fra TVE 1 på våre facebooksider her (Obs: Reportasjen er på spansk, men vi anbefaler å se de flotte bildene)

- Fisken var inne i sitt åttende døgn, og av helt utmerket kvalitet!

- Fisken var inne i sitt åttende døgn, og av helt utmerket kvalitet!

Det sier avdelingsdirektør for ressurs og miljø i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen.

Skreipatruljen har nettopp gjennomført sin obligatoriske sjekk av kvalitetsmerket Skrei i Spania - det viktigste og største markedet for skrei, og det som ligger lengst unna Norge. Det stiller derfor ekstra store krav til at fisken som pakkes har blitt behandlet helt riktig fra den blir fanget. Både Jan-Erik Jensen og Charles Ingebrigtsen var fornøyd med skreien de kontrollerte i Spania.

- Fisken må ha vært av topp kvalitet helt fra fiskebåten. Her har alle gjort alt rett i alle ledd, det er kun på den måten fisken opprettholder så høy kvalitet etter åtte døgn, sier Ingebrigtsen.

På kontrollrunden i Spania besøkte patruljen en av Europas største fiskemarked «Mercamadrid» i tillegg til flere omlastingsterminaler. Patruljen som fort ble titulert "fish police" tiltrakk seg en del oppmerksomhet, og ble stadig spurt om hva de kontrollerte og hvorfor.

- Vi så mye kvalitetsmerket Skrei på stedene vi besøkte, og alle vi pratet med virket stolt over kvalitetsmerket. Det er veldig gledelig, og lover godt for fortsettelsen, fastslår Ingebrigtsen.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Se fler bilder fra kontrollen på våre facebooksider her

- Når vi åpnet lokket på eskene med kvalitetsmerket Skrei ble vi både glad og stolt!

- Når vi åpnet lokket på eskene med kvalitetsmerket Skrei ble vi både glad og stolt!

Det sier skreipatruljens Jan-Erik Jensen og Arne-Magne Andersen om fisken de sjekket på omlastingsterminaler i Danmark og Oslo forrige uke.

Det er nå toppsesong for pakking av kvalitetsmerket Skrei, og under denne kontrollrunden sjekket patruljen over 600 skrei - det er over 2700 kilo fisk! Noe av dette var kvalitetsmerket Skreifilet, men mestparten var hel fisk.

- Hvis vi skal gi et par tilbakemeldinger til pakkerne om forbedring, må det være å kaste et ekstra blikk på at finnene til fisken ikke er røde og at fisken som det skjæres filet av skal være like fin som den som pakkes hel, sier skreipatruljens Arne Magne.

- Det kan kanskje virke litt pirkete, men standarden er krystallklar og det er kun den aller fineste fisken som kan bli kvalitetsmerket Skrei, sier Jan-Erik og Arne Magne samstemt. Næringsaktørene har selv vært med å sette kravene i skreistandarden, og skreipatruljen kontrollerer at de følges og at skreien som pakkes tilfredsstiller kravene.

Patruljen er veldig fornøyd med kvaliteten på fisken hittil i år, og har en klar beskjed til de som pakker; fortsett sånn! 

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Fin fisk på skreipatruljens første kontroll!

Fin fisk på skreipatruljens første kontroll!

– Vi er imponert over kvaliteten på fisken! Den var godt nedkjølt og fint behandlet.

Det melder skreipatruljens Lillian Hansen etter årets første sjekk av kvalitetsmerket Skrei på omlastingsterminaler i Norge og Europa. 

Det er ennå tidlig i sesongen, men patruljen har likevel kontrollert fisk fra rundt 20 pakkere allerede. Skreipatruljen venter nå på innsiget med gyteklar torsk til kysten av Nord-Norge. Februar og mars er toppsesongen for pakking av kvalitetsmerket Skrei. 

Lillian og kollega Jan-Erik Jensen var veldig fornøyde med det de så på denne kontrollrunden og håper at de som pakker kvalitetsmerket Skrei fortsetter den gode jobben. De ber samtidig pakkerne om å være like strenge med at fisken som pakkes, og kassene som de pakkes i, er rene og fine. 

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Bare den fineste skreien kan bli kvalitetsmerket Skrei!

Hva skal egentlig til for at skreien får kvalitetsmerket? Se filmen og finn det ut. 👌🏻😀

Skrei med kvalitetsmerket pakkes kun mellom 1. januar og 30. april. Under hele denne perioden er skreipatruljen på stikkprøvekontroller i Norge og i Europa.

Det er Norges Sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.

Film og bilder: Åge Jakobsen, Jan-Erik Jensen, Marius Fiskum, Norges sjømatråd, Bjørn Eide.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

 

Skreipatruljen oppsummerer sesongen

Skreipatruljen oppsummerer sesongen

Sesongen for å pakke kvalitetsmerket skrei er avsluttet og skreipatruljen oppsummerer funnene etter årets kontrollarbeid.

– Sammenligner vi med tidligere år har kvaliteten på kvalitetsmerket skrei økt, fastslår kontrollør Jan-Erik Jensen.

Fra januar til utgangen av april har skreipatruljen kontrollert i overkant av 200 partier fra rundt 45 ulike pakkere. Kontrollene er gjennomført fra Finnmark i nord til Spania i sør, og patruljen er godt fornøyd med årets resultater.

– Tidligere hadde vi noen få topp-pakkere, men i år har flere hevet seg til samme høye nivå, sier Jensen.

Han tror at dialogen mellom fiskerne og fiskekjøperne er en av årsakene.

– En god dialog mellom fiskere og fiskekjøpere er veldig viktig for å sørge for at fisken som pakkes til kvalitetsmerket Skrei får den riktige behandlingen helt fra den fanges til den landes.

Selv om kvaliteten på skrei har økt, kan den fortsatt bli bedre. Det ligger blant annet et forbedringspotensial i å unngå fisk med røde og slitte finner. Dessuten fant patruljen flere partier der lokkene på eskene ikke var forsvarlig sikret. Dersom lokkene ramler av smelter isen fortere, skinnet på fisken tørker ut og holdbarheten reduseres. Dessuten risikerer man at det kan komme uønskede fremmedlegemer oppi eskene.

I år var det også mulig å pakke kvalitetsmerket skreifilet. Kontrollresultatene viser at det har vært enkelte oppstarts-utfordringer. I praksis må fisken som velges ut til filet sjekkes to ganger: Først er det viktig å være nøye i utvelgelsen av fisken som skal skjæres til filet, og så må den ferdige fileten sjekkes på nytt om den overholder kravene i standarden til kvalitetsmerket før den pakkes. En fisk kan være fin på utsiden men skjule egenskaper som bryter med kvalitetsstandarden til skreifilet når den er prosessert.

De to vanligste avvikene som skreipatruljen har registrert er; dårlig utblødd fisk (som gir et rosa skjær i fiskekjøttet) og næringssprengt fisk (som gjør at fiskekjøttet spalter seg).

– Vi har en tett og god dialog med pakkerne gjennom hele sesongen, så vi regner med at vi ser en forbedring også til neste år. Men utviklingen har vært positiv og vi gleder seg til neste sesong, sier kontrollsjef Charles Ingebrigtsen.

Det er lov å pakke kvalitetsmerket Skrei fra 1. januar til 30. april.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Kjempefin Skrei i Spania!

Skreien i eskene er fraktet fra Nord-Norge til Spania. Reisen har vart i 4 dager. Og kvaliteten på fisken? Den er fantastisk!

Denne uken gjennomførte skreipatruljen kvalitetskontroller på over 20 partier med kvalitetsmerket Skrei i Spania, og vi er svært fornøyde med resultatet.

- Jevnt over er kvaliteten strålende. Fisk som er pakket riktig holder seg utrolig godt, selv etter flere dager i transitt. Vi har funnet at fisken stort sett er utrolig fersk og fin og holder ypperste kvalitet, sier markedsrådgiver Jonette Braathen fra Norges Sjømatråd, som har vært med skreipatruljen på kontroll.

Les Sjømatrådets artikkel om kvalitetsmerket Skrei og kontrollen i Spania her

Se filmen fra kontroll av kvalitetsmerket Skrei i Spania på vår facebookside

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges Sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges Sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

 

Statusrapport fra skreipatruljen!

Statusrapport fra skreipatruljen!

- Det er funnet vesentlig færre avvik hittil i år, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier avdelingsleder for ressurs og miljø Charles Ingebrigtsen. Hittil i år er nærmere 90 partier med kvalitetsmerket Skrei kontrollert, og det er funnet veldig få avvik.

I fjor fikk skreipakkerne beskjed om økte kontroller allerede fra begynnelsen av sesongen i år. Med tanke på at det er funnet såpas få avvik, er det liten tvil om at pakkerne tar de høye kravene som stilles til kvalitetsmerket seriøst.

Erfaringer fra tidligere år viser at det er et stort sug i markedet etter skrei i disse tider. Da er det lett å la seg friste til å pakke fisk som egentlig ikke holder mål, bare for å tilfredsstille etterspørselen. Men de oppløftende resultatene fra kontrollene hittil i år tyder på at pakkerne ikke har latt seg friste å pakke skrei som ikke holder kvalitetsstandarden.

- Skeipakkerne gjør en god jobb - fortsett slik, sier Ingebrigtsen.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges Sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges Sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

(14.FEB.2017 19:03)

Dette bør du vite om skrei-merket!

Dette bør du vite om skrei-merket!

Du har kanskje sett dette merket festet til den blanke torsken i fiskedisken? Det er ikke uten videre at fisken kan pryde seg med dette eksklusive kvalitetsmerket på ryggfinnen.

For det første så må de som er godkjent for å pakke kvalitetsmerket Skrei følge visse rutiner. Skrei-merket har en egen kontrollpatrulje som sørger for at pakkeriene har gode rutiner. Høsten 2016 sjekket patruljen de skriftlige rutinene, og nå drar skreipatruljen ut igjen for å kontrollere at standarden og rutinene følges i praksis.

For det andre skal skreien være av topp kvalitet:
- Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart.
- Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
- Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag og kjøles hurtig ned mot null grader. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Skrei med kvalitetsmerket pakkes kun mellom 1. januar og 30. april, og under hele denne perioden er skreipatruljen ute på stikkprøvekontroller.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges Sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges Sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

(05.JAN.2017 15:14)

Skreien må behandles feilfritt allerede på havet for å bli kvalitetsmerket skrei

Det hviler et stort ansvar på fiskerens skuldre for at familien i Madrid skal få en smak av skreiopplevelsene som har vi her nord. Det er langt til Madrid, og for at skreien skal tåle den lange reisen, må utgangspunktet være helt perfekt.

Ingen merker etter redskap, ingen røde finner, ingen lyter. Fisken må bløgges umiddelbart for at den ikke skal bli rosa i kjøttet, den må blø ut i rent vann for at skinnet skal beholde sitt friske og flotte utseende og ikke minst må fisken kjøles ned. For fisken er havet varmt, selv midt på vinteren. For å gi den så lang holdbarhet som mulig må fiskeren ha med is på havet og kjøle den ned så raskt som mulig.

(11.FEB.2016 13:45)

Kvalitetsmerket Skrei

Hver eneste vinter kommer noen hundre millioner skrei ned fra Barentshavet til kysten vår for å gyte. Når den aller beste skreien pakkes fersk kan den få et kvalitetsmerke på ryggen. Dette merket viser at akkurat denne skreien er behandlet og utvalgt etter strenge regler og at den er ekstraordinær på utseende og kvalitet.

Merket er et viktig kvalitetsbevis for fisk som skal selges i kresne ferskfiskmarkeder og for matelskeren som skal lage vinterens beste måltid. Torskenæringen ønsker å dele den gode ferskfisk-opplevelsen som vi kjenner fra middagsbordene her hjemme med de som bor mye lengre borte.

Man har altså ikke tatt skreien fra fiskere og lokalbefolkning; fremdeles henges store mengder skrei til tørrfisk, fremdeles saltes store mengder skrei til saltfisk og tørkes til klippfisk. Dette blir modnede matvarer som vi skal nyte resten av året. Men i vintersesongen jobbes det hardt for å levere den beste kvaliteten til kresne kunder og da trengs det et kvalitetsmerke som kan love kundene at akkurat denne ferske fisken er tatt helt spesielt vare på.

(01.FEB.2016 17:50)

Hvorfor betyr egentlig skreien så mye?

Den kommer i enorme mengder og så nær land at kystfolket nesten kan åpne døra og slippe den rett inn. Skreien er kystens vitamin, som får kroppen og kysten i form!

Hver eneste vinter skjer det et mirakel i Barentshavet. Noen hundre millioner skrei legger ut på sin svømmetur nedover til norskekysten for å gyte. Den kommer i enorme mengder og så nært land at kystfolket nesten kan åpne bislagdøra og slippe den rett inn. Av denne rikdommen sørger fiskere, fiskeindustri og naturen for matvarer som ferskfisk, boknafisk, tørrfisk, lutefisk, saltfisk og klippfisk. Denne naturgitte sesongen gir altså grunnlag for at vi kan nyte flere av våre aller beste matvarer gjennom hele året!

Det første kystfolket gleder seg til er skreimølje. Den gir kroppen en etterlengtet dose av D-vitamin og setter fart i folket etter mørketiden. På fiskebrukene langs kysten pakkes fersk skrei etter alle kunstens regler. Denne sendes til Spania, Frankrike, Tyskland, Sverige, for ikke snakke om skreisultne nordmenn. I 2015 ble det eksportert torsk og skrei for nesten 8 milliarder kroner.

Det er i denne tiden at den fineste torsken varsomt pakkes i esker og merkes med kvalitetsmerket skrei.

(25.JAN.2016 11:24)

På vakt for skreien

På vakt for skreien

I midten av januar startet Skreipatruljen sitt fotarbeid for å passe på fiskerinæringens felles kvalitetsmerke for skrei. Det innebar blant annet kontroll på omlastingsterminaler, der det meste av skreien på vei til de europeiske markeder kommer innom.

Den første skreien har kommet inn mot kysten, skreipakkerne har satt i gang sitt arbeid og det er stor etterspørsel etter kvalitetsmerket skrei. Gjennom dette kvalitetsmerket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre løfte på om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle pakkerne ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

- Som forventet var det lite fisk å se så tidlig i sesongen. Våre kontrollører undersøkte vel tjue partier med kvalitetsmerket skrei, sier kontrollsjef i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen.

Store sprik i resultatene

– Det meste av fisken var flott behandlet og godt pakket, og våre kontrollører melder tilbake at disse pakkerne virkelig hadde lagt sin flid i arbeidet. Dessverre var det også sprik i resultatene og fisk fra noen pakkere hadde avvik fra standarden som ble meldt inn til Norges sjømatråd til behandling.

-Vi har nå gått gjennom sakene i tett dialog med de pakkeriene det gjelder. Vi opplever at de tar dette viktige kvalitetsarbeidet på høyeste alvor, og manglene som skreipatruljen fant forrige helg er allerede utbedret, sier merkesjef Marit Sogn-Grundvåg i Sjømatrådet.

Den norske skreien er nettopp på grunn av sin høye kvalitet mer populær enn noen sinne, og slo alle salgsrekorder i fjor.

Verdiøkning i kvalitet

-Torskenæringa jobber sammen om verdiøkning gjennom å satse på kvalitet, og det er bygd store forventninger i markedet. Nettopp derfor er skreimerket og skreipatruljens arbeide viktig for å håndheve kriteriene til kvalitet som merket stiller krav om, sier Sogn-Grundvåg.

Noen av avvikene som ble avdekket lar seg løse med å se på rutinene i bedriften, mens andre var av kvalitetsmessig art og krever både bedre dialog med fiskere og bedre utsortering av fisk ved pakking.

Feil som kan rettes opp

På en del av fisken var kvalitetsmerket satt rett inn i tykkfisken, den fineste delen på fisken. Når merket settes her blir det skader i fiskekjøttet. Merket skal settes inn langs med ryggsøylen, nært ryggfinnen der det ikke gjør noen skade.

En del av fisken som var kvalitetsmerket var for små i forhold til standarden. Skrei er gytemoden torsk og man kan dermed ikke merke skrei som er mindre enn 3 kilo rund. Fisk under denne størrelse er ofte ikke gytemoden og omfattes dermed ikke av standarden.

Det mest omfattende avviket var imidlertid mangelfull utbløding.

- All fisk skal bløgges, men det stilles spesielt strenge krav til den skreien som skal få kvalitetsmerket på seg. Derfor er det spesielt viktig at fisker blir orientert og involvert i bedriftens arbeid med pakking av kvalitetsmerket skrei, sier Ingebrigtsen.

- Vi anbefaler alle som jobber med pakking av kvalitetsmerket skrei til å ta en ekstra kikk på standarden og veilederen som følger med. Vi anbefaler dem også å ta en prat med fiskerne og sette dem godt inn i de kravene som stilles til førstehåndsbehandling av et slikt produkt, sier Ingebrigtsen.

Fiskere som har spørsmål om Skreipatruljen, kvalitetsstandarden, førstehåndsbehandling eller hvem som pakker kvalitetsmerket skrei må gjerne ta kontakt med Råfisklaget eller finne informasjon på minside.rafisklaget.no/kvalitet.

Fire kriterier for topp kvalitet

Det er fire grunnleggende kriterier som skal til for å oppnå topp kvalitet: Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart og den må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens ytre. Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag og så må den kjøles hurtig så langt ned mot null grader som mulig. Dette bidrar i hovedsak til at den gode kvaliteten på fisken holder seg lengre.

Det er kun skreien med denne beste kvaliteten og som i tillegg er pakket i henhold kriteriene i standarden, som kan få dette eksklusive kvalitetsmerket på ryggfinnen.

Nye kontroller

Den rolige perioden er snart over, og pakkerne må på dette tidspunkt ha kalibrert seg godt inn til det tar av med det store innsiget. Skreipatruljen er allerede på vei ut for nye oppdrag. Ukedager som helg, dag som kveld følger de med på den kvalitetsmerkede skreiens ferd til skreisultne kunder ute i Europa.

22.JAN.2016 08:38

Hva har kvalitetsmerket skrei og Michelin-stjerner felles?

Hva har kvalitetsmerket skrei og Michelin-stjerner felles?

Anerkjente kokker fra England er så begeistret for skrei, at de denne helgen reiste helt til Sommarøya for å treffe karen på hjemmebane.

Lørdag fisket, smakte og lærte kokkene om skrei for å kunne ta med ny kunnskap tilbake til England. Skreipatruljens Kjell-Arne Pedersen var selvsagt til stede for å lære dem om de strenge kvalitetskravene som må oppfylles for at skreien skal kunne pryde seg med kvalitetsmerket skrei.

Norges sjømatråd var arrangør.

Bilde: google.com og Norges Sjømatråd

Hva er egentlig skrei?

Skrei er torsk som vokser opp i Barentshavet. Når den er i sin beste alder kommer den inn til Norskekysten for å gyte.

Hver eneste vinter skjer det et mirakel i Barentshavet. Noen hundre millioner skrei legger ut på sin svømmetur nedover til Norskekysten for å gyte. Mirakelet har vart lengre enn menneskene kan huske. Det er de helt spesielle forholdene i havet som gjør dette eventyret mulig. Golfstrømmen som så forsiktig stryker sin varme hand oppover Norskekysten og gir oss mulighet til å bo, leve og drifte godt, lengre nord enn noen andre folk.

Les kronikken om mirakelet i Barentshavet

SKREI®-samling

Torsdag var pakkerne av kvalitetsmerket SKREI samlet i Tromsø. Tema for samlingen var oppsummering av erfaringene i sesongen som ligger bak oss og forberedelser til vinteren.

Skreipatruljens Kjell Arne Pedersen tok et dypdykk i de strenge kvalitetskravene som stilles til skreien som skal kunne pynte seg med varemerket SKREI.

- Det gjøres mye bra arbeid på skreipakking og vi så mye fin fisk ute i markedene. En kvalitetsmerket SKREI skal være helt lytefri og da er det viktig å holde oppe fokuset på alle de små detaljene.

Vi måtte bare gjenbruke dette flotte bildet fra i vinter, da vår SKREI-patrulje møtte kronprinsen i Gryllefjord. Der fikk kronprinsen demonstrert hvordan kontrollen foregår, og det ser ut som han også fikk sjekket nord-norsk humor.

Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd.

23.OKT.2015 09:35

Vi forbereder SKREI®-sesongen

Vi forbereder SKREI®-sesongen

Mens lutefiskbordene dekkes på landets restauranter og resultatene av vinterens skreisesong nytes, starter SKREI-patruljen forberedelsene til neste sesong for kvalitetsmerket SKREI®.

- SKREI-patruljens revisjonsarbeid er todelt. Nå kontrollerer vi at det enkelte pakkeri har gode skriftlige rutiner for pakking og under sesongen kontrollerer vi at standarden og rutinene følges i praksis, sier kontrollør Lillian Hansen i Råfisklaget.

Kvalitetsmerket SKREI® er skrei som er fanget, pakket og behandlet etter strenge kriterier slik at kunden får skrei av beste kvalitet.

På denne tiden er det relativt lav aktivitet i fisket på kysten slik at det fornuftig å bruke anledningen til å rigge for neste sesong. Det er systemrevisjonen som foregår nå.

(14.OKT.2015 11:38)

Værmessig krevende SKREI®-sesong

Værmessig krevende SKREI®-sesong

Sesongen for kvalitetsmerket skrei er nå over og den siste fisken med varemerket har nådd sitt endelige bestemmelsessted. Den viktigste suksessfaktoren er høy og jevn kvalitet og kun den aller beste fisken kan smykke seg med det populære varemerket. I fire måneder har Skreipatruljen vært på vakt for å sikre at alle pakkerne har fulgt standarden.

- Det har vært en trivelig sesong for oss, og vi har sett veldig mye bra fisk, sier skreipatruljens Kjell Arne Pedersen. - Likevel er det ingen tvil om at været har gitt noen utfordringer denne sesongen. Vinteren har vært preget av mange vinterstormer, ispedd en orkan eller to. Det tok noe tid før fisket etter skrei kom skikkelig i gang og pakkerne har tidvis hatt utfordringer med å ha tilstrekkelige mengder fisk som holder de høye kvalitetskravene som standarden krever. Når været endelig la seg og skreien var på plass, ble det heldigvis et godt skreifiske langs hele kysten.

Oppdraget til Skreipatruljen er å kontrollere at alle pakkerne følger Norsk standard NS 9406:2013, «Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt» og veiledningene som hører til. I 2015-sesongen var det rundt 50 sertifiserte pakkere som benyttet seg av merkeordningen. Skreipatruljen har tatt prøver av 105 partier skrei fra 37 av disse pakkerne, i all hovedsak ved Schenker sin terminal på Alnabru ved Oslo og Thermo Transit sin terminal i Padborg i Danmark. Skreipatruljen har også fulgt produktet helt ut til butikk i Spania og foretatt kontroller på anleggene i sammenheng med andre oppdrag. I år har det vært et spesielt fokus på kjøling og is.

- Å kontrollere på terminalene er en effektiv og sikker måte å arbeide på siden vi er garantert å finne mye fisk, sier Pedersen. – Der er det fisk fra mange pakkere samtidig og siden fisken har vært noen dager på reise er det lettere å avdekke eventuelle feil. Når vi følger fisken helt ut i butikk får vi virkelig se hva den er god for. Det er der kunden møter fisken og da skal kvaliteten fremdeles være bra.

Kontrollørene bruker et gradert kontrollskjema. Ved små avvik på fisken får pakkeren beskjed om funnene og anmodning om å rette opp. Ved større avvik blir prøven underkjent og da settes et større apparat i verk. Med bakgrunn i underkjente prøver fikk fire pakkere stoppsignal denne sesongen.

- At en prøve er underkjent betyr at fisken ikke holder de kravene som er satt i skreistandarden, sier Pedersen. - Da er rutinen at pakkeren mister sin rett til å pakke til Skreipatruljen har vært på anlegget og sett at rutiner og fisk stemmer med egenkontroll og standard. Vi har bestrebet oss på å resertifisere så raskt som mulig for å få pakkingen i gang igjen. Vi ser gode resultater etter tilbakemeldinger, og tar det som et tegn på at kontrollene fungerer.

I løpet av en toårsperiode skal det være gjennomført systemrevisjon hos alle pakkere. Vinteren 2014/15 er det gjennomført revisjon hos 30, de resterende vil få kontroll i løpet av 2015.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til merkevaren SKREI tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

(06.MAI.2015 09:26)

Sesongens siste dag for SKREI

Sesongens siste dag for SKREI

Torsdag 30. april er siste dato denne sesongen der man kan pakke skrei under merkevaren SKREI. I Norsk standard NS 9406:2013, «Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt» er det definert at sesongen varer fra 1. januar til 30. april. Denne standarden, sammen med veiledningene, setter kravene til hvilken fisk som får pynte seg med varemerket SKREI.

Det er åtte måneder til merket igjen kan brukes. I denne tiden har vi et hav av annen sjømat å glede oss over!

Bilde: seafood.no Fotograf: Eivind Leren

 

(30.APR.2015 07:55)

Suveren SKREI i Spania

Suveren SKREI i Spania

Skreipatruljen har fulgt skreien fra det kalde nord til det varmere sør. Denne uken har de kontrollert kvalitetsmerket skrei på omlastningsterminalene i Nord-Spania.

Et av hovedmålene med kvalitetskravene til varemerket SKREI er å sikre god holdbarhet og god ferskfisk-kvalitet også etter at fisken har reist langt. Ved å reise ut i markedet får Skreipatruljen kontrollert skrei som har reist litt lengre og kommet seg litt nærmere forbrukeren. Det er noen potensielle feil som ikke er så lett å se når fisken er helt fersk og disse vil kunne fremkomme ettersom dagene går. Det gir i så fall et godt grunnlag for tilbakemeldinger til pakkerne.
 
- Vi har gjennomført åtte kontroller på seks dagers gammel fisk, sier avdelingsleder i Råfisklaget Charles Ingebrigtsen, som utgjorde Skreipatruljen sammen med Kjell Arne Pedersen. – Etter at fangstene har tatt seg opp og det har vært noe dårlig vær i forkant var vi redd for at vi kunne finne noe fisk med avvik, men det skjedde ikke. Den fisken vi har sett har rett og slett vært fantastisk. Det er en nytelse å se slikt håndverk og det vitner om stor profesjonalitet hos pakkerne. Dette er fisk som uten tvil vil holde de resterende seks dagene av holdbarhetsmerkingen, avslutter Ingebrigtsen.
 
Det er tidkrevende og omfattende å kontrollere fisk som er så geografisk spredt. Kontrollørene har derfor vært på farten i snart en uke. De har valgt å konsentrere seg om utvalgte omlastningsterminaler og butikkutsalg.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til merkevaren SKREI tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

(20.MAR.2015 09:37)

- Hvordan kan jeg se i butikken at fisken har god kvalitet?

- Hvordan kan jeg se i butikken at fisken har god kvalitet?

Spørsmålene er mange når SKREI-patruljen demonstrerer kontroll av kvalitetsmerket SKREI.

Norges sjømatråd har invitert journalister og kokker til studieturer til Lofoten. På programmet står blant annet fisketur, besøk på fiskemottak og SKREI-patrulje på kontroll. Målet er å videreformidle fakta om de norske fiskeriene, helse og kvalitet.

- Kvalitetsmerket SKREI er næringens stolthet, sier markedssjef i Råfisklaget Lise Mangseth. - Opplevelsen av årets første skreimølja er et veldig sterkt barndomsminne for meg. I den mørke vinteren ventet vi på at skreien skulle komme. Når den endelig kom ble bordet dekt og fatene fylt med fersk, hvit, myk og vidunderlig skrei. For meg er kvalitetsmerket SKREI en mulighet til å la fiskeelskere som bor langt fra skreifisket få ta del i mine barndomsminner. Skal fisken være like god som dette når den kommer frem til markedet, trenger den et ekstremt godt og lytefritt utgangspunkt.

Det var under SKREI-kontroll i Svolvær at en fransk journalist spurte om hvordan hun kunne se i butikken at fisken har god kvalitet.

- Det viktige er at de grunnleggende kvalitetstegnene er på plass, sier SKREI-kontrollør i Råfisklaget Lillian Hansen. Nummer én er at fisken må være godt utblødd. På en fisk som er hel kan man blant annet se etter om det blod i nakkene eller fiskekjøttet, om finnene er røde eller om det er merker eller skader på skinnet. Når finnene er røde kan dette være ett tegn på at fisken ikke er godt nok utblødd. Når det er merker på skinnet er det sannsynlig at det er bloduttredelser under. Dette er overhode ikke farlig, men det setter holdbarheten ned, og gir et mindre fristende utseende på fisk som skal nytes fersk. Skrei som pakkes med SKREI-merket skal ikke ha disse tegnene, men være drivende hvit i fiskekjøttet og blank og fin i skinnet.

- Det neste er at fisken som pakkes som SKREI må være godt nedkjølt før den legges på is i eske. Skreien må pakkes før dødsstivheten inntrer. Får fisken ligge i ro etter det, holder den seg fersk og fin lenge. Da skal damen i butikken slippe å lure på om fisken hun kjøper er av god kvalitet, sier Hansen.

Tirsdag denne uken demonstrerte SKREI-patruljen skreikontroll til franske kokker og journalister på besøk i Svolvær. Onsdag demonstrerte SKREI-patruljen skreikontroll til italienske journalister og kokker, to av de Michelin-kokker, ved sitt besøk på Napp.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til merkevaren SKREI tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

 

(12.MAR.2015 08:32)

SKREI-patruljen intensiverer kontrollen

SKREI-patruljen intensiverer kontrollen

Vinterens uvær har tatt seg en pause, det store innsiget av skrei har kommet til kysten og markedene er ivrige på å få tilsendt delikatessen fra nord. – Det er vårt signal til intensivert kontroll, sier avdelingssjef Charles Ingebrigtsen i Råfisklaget.

Aktiviteten på pakking av merkevaren SKREI er nå stor på kysten. Nå er det ekstra viktig å sikre at alle pakkerne forholder seg lojalt til varemerket, og følger reglene som hører til.

- Vi legger inn ekstra innsats i SKREI-patruljen de neste ukene. Vi vil fokusere på de store omlastingsterminalene, Oslo og Padborg i Danmark, for å sikre oss oversikt over mest mulig fisk fra flest mulig pakkere, sier Ingebrigtsen.

Det er hensynet til den felles merkevaren og forbrukernes kvalitetsopplevelser som er motivasjonen bak kontrollene.

- Målet er å avdekke feil, veilede og rettlede slik at produktet holder standarden uansett hvilket pakkeri det kommer fra, sier Ingebrigtsen.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til merkevaren SKREI tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

(02.MAR.2015 08:30)

SKREI-patruljen sjekker skreien på terminalene

SKREI-patruljen sjekker skreien på terminalene

SKREI-patruljen besøker denne uken de store omlastningsterminalene i Sør-Norge og Danmark. Etter den trege starten på årets vinterfiske, er suget i markedet etter fersk skrei stort og mye av fisken distribueres via disse terminalene.

- SKREI-patruljen har den viktige oppgaven å følge med at fisk som pakkes som merkevaren SKREI holder den høye kvaliteten som varemerket lover, sier avdelingsleder Charles Ingebrigtsen i Råfisklaget. - Dette gjør vi best ute på terminalene der vi møter fisk fra flere pakkerier. Ute på veien ser vi også godt om fisken er robust nok til å tåle reisen til markedet så godt som den skal.

Hensikten med kontrollen er å sørge for at alle pakkerier forholder seg lojalt til merkefellesskapet og pakker i henhold til SKREI-standarden. Dette skal sikre forbrukerne skrei av beste kvalitet.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til merkevaren SKREI tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

(23.FEB.2015 12:56)

Skreikontroll for åpent kamera

- Vi har sjelden opplevd at det har blitt tatt så mye film og bilder under åpning av esker på skreikontroll. Kamera var tett på og fikk med seg alle detaljer, sier avdelingsleder Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag.

Det var spanske journalister som denne dagen fikk innføring i merkevaren SKREI av Skreipatruljen. Journalistene fra Spania viste svært stor interesse for detaljer i kravspesifikasjonen til varemerket SKREI.

Sjømatrådet tok nylig med seg ni journalister og fotografer fra ulike mediehus i Spania til Senja for å oppleve og dokumentere skreifisket. Blant disse var Spanias største avis El País. Journalistene fikk være med fiskere ut på en arbeidsdag på havet, omvisning hos Brødrene Karlsen på Husøya og innføring i kontroll av merkevaren SKREI. Til slutt ble det duket for tradisjonell møljemiddag hjemme hos familier i Gryllefjord.

- Deltakerne fikk en god innføring i jobben Skreipatruljen gjør og hva som skiller en kvalitetsmerket skrei fra annen skrei, sier Internship Jeanette Veibakken i Norges Sjømatråd. - Skrei har blitt kjempepopulært i Spania og alle går nå og venter på at den skal komme i butikken. Spania er det sjette største markedet for fersk torsk fra Norge og dermed et viktig ferskmarked. Skrei har vært kjent i Spania i 18 år og vi ser at konsumet og interessen øker hvert år. Merkevaren SKREI er også noe som står på stadig flere restaurantmenyer, sier Veibakken.

Journalistene stilte mange spørsmål rundt innveiing og registrering av fisken som ble landet og pakket. – Jeg forklarte om det norske systemet for fiske, mottak, innveiing, registrering og betaling til fisker, forteller Ingebrigtsen. - Det lot til at journalistene ble meget imponert over det norske omsetningssystemet og den unike oppgjørsordningen som garanterer fiskerne betaling. «Very good system», utbrøt en av journalistene da jeg hadde forklart hvordan det gjøres i Norge, avslutter Ingebrigtsen stolt. Og Ingebrigtsen er helt enig.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til merkevaren SKREI tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.


Skreipatruljens Charles Ingebrigtsen og Jan-Erik Jensen åpner en eske Skrei for kontroll, og de spanske journalistene dokumenterer ivrig med filmkamera (bak Jan-Erik) og annet fotoutstyr.

 

Bilde: Jeanette Veibakken, Norges Sjømatråd

(06.FEB.2015 10:14)

Skreipatruljen følger skreien til Europa

- Ved å kontrollere fisken på dens vei ut i markedet kan vi avdekke eventuelle feil ved fisken som ikke var synlige ved pakketidspunktet samtidig som vi når over fisk fra mange pakkere, sier kontrollør i SKREI-patruljen Kjell-Arne Pedersen.

SKREI-patruljen legger i uke 4 ut på samme ferd som fisken og følger den helt ut i markedet. 

Hensikten med kontrollen er å sikre at alle pakkere overholder det strenge regelverket som ligger til grunn for pakking av merkevaren SKREI. Alle aktører i verdikjeden for fersk skrei, inkludert forbrukeren, er avhengig av at alle pakkerier forholder seg lojalt til avtalen. Det er ikke rom for dårlig fisk.

 

Det er på omlastningsterminalene kontrollen foregår denne gangen. Det er her de store volumene befinner seg. Arbeidet må foregå svært varsomt og fisken må berøres så lite som overhode mulig. Fersk fisk som ligger på is må nemlig få ligge helt i ro ellers kan kvaliteten forringes betraktelig.

 

Vi ser spesielt etter gjentakende feil, sier Pedersen. - Det kan være signaler på at pakkeriet ikke tar oppgaven alvorlig nok. Skreien med merke på skal ha stabil og høy kvalitet.

 

- Listen er hevet noen hakk for årets kontroller. Vi har nemlig fått et nytt og godt verktøy i våre undersøkelser, sier Pedersen. - Fra i år skal eksportørens navn være påført originaletiketten. Det gir oss en mulighet til å sjekke at salget er gjort før pakking, og dessuten en god mulighet til å følge strømmen av fisk.

 

Konsekvensen for brudd på regelverket for bruk av SKREI-logoen kan være dramatisk for den enkelte pakker. Avhengig av avvikets alvorlighetsgrad, kan pakker miste retten til å bruke merket. Når alle pakkere holder seg til avtalen resulterer det i fornøyde kunder over hele Europa og et aldri så lite merkevareeventyr for lokalsamfunnene på kysten.

(22.JAN.2015 08:28)

Skreipatruljen sjekket havets dronning for Kronprinsen

Under Kronprinsen sitt besøk i Gryllefjord på Senja 15.01.15, fikk han grundig opplæring i kvalitet av Råfisklagets SKREI-patrulje.

- Kronprinsen var veldig interessert, sier SKREI-patruljens Kjell-Arne Pedersen. - Han brøt nok litt ut av programmet da han kom rett bort og lurte på hvordan man sjekker kvaliteten på fisken.

Det var Kronprinsens egenfiskede skrei som ble sjekket. – Den var godt utblødd og holdt god kvalitet, sier Pedersen.

Kronprinsen fikk demonstrert hvordan man sjekker utbløding og temperatur og ble orientert om SKREI-patruljens arbeid.

SKREI-patruljen er næringens eget kontrollorgan, som sjekker at pakkerne av varemerket SKREI pakker i henhold til regelverket. SKREI-patruljen utføres av Norges Råfisklag og foretar kontroller både på fiskebruk, underveis i distribusjonen til Europa og på grossistmarkedene i de store SKREI-markedene.

Bilder og tekst på instagram @rafisklaget #sjømattilfolket #skreipassion

(15.JAN.2015 13:27)

Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd

Kjell-Arne vurderer om Kronprinsens skrei oppfyller kriteriene i SKREI® standarden

<h3>Kjell-Arne vurderer om Kronprinsens skrei oppfyller kriteriene i SKREI® standarden</h3>

Skjermdump fra NordlysTV

Kronprinsens skrei kan pryde seg med varemerket SKREI®

<h3>Kronprinsens skrei kan pryde seg med varemerket SKREI®</h3>

Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd

Systemrevisjon SKREI-merket

Systemrevisjon SKREI-merket

Råfisklaget har overtatt systemrevisjonen for SKREI-merket fra Veritas. Systemrevisjoner blir foretatt for å sikre at systemet i bedriftene er ivaretatt, dokumentasjon må fremlegges, og det må fremgå at det er i aktivt bruk for å få pakke merkevaren SKREI®.
Som bildet viser er Kjell Arne Pedersen og Jan Brox fra Råfisklaget i sving hos I. Lorentzen AS, Brensholmen. Daglig leder Ingvard Lorentzen sier seg fornøyd med oppbyggingen av sjekklisten som forutsettes tas i bruk. Revisjonen starter med at bedriften får tilsendt sjekklisten et par dager i forveien. Ved besøket fremlegger bedriften den dokumentasjon som etterspørres. Det lages deretter en rapport, og denne går tilbake til bedrift og til Sjømatrådet.

(29.AUG.2014 12:46)

Skreipatruljens oppgaver

Skreipatruljen samarbeider tett med Norges sjømatråd, som eier kvalitetsmerket Skrei og standarden som knyttes til denne.

Skreipatruljen utfører produksrevisjon av kvalitetsmerket.

Produsenter som ønsker å bruke Skrei-merket, forplikter å overholde standarden, åpne for kontroll og fremvise dokumentasjon på at de har lagt til rette for at kravene i merkeordningen overholdes.

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på kaia, hos de godkjente produsentene og på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd.


https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/