Registrering hos Råfisklaget

Hvis du er ny for oss i Råfisklaget som yrkesfisker, kjøper, fritidsfisker, ungdomsfisker eller tungeskjærer , trekkmottaker eller regnskapsfører må du registrere deg.

Administrator til Min Side
Signatarer Avtaler signeres med BankID (signeringslenke sendes på e-post)
Innsender
Les mer om personvern her: rafisklaget.no/personvern