Blåkveitefisket for kystflåten
 
Total verdi hittil i år
 
Total verdi hittil i år
Blåkveitefisket for kystflåten
 
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
ingen flere auksjoner i dag
Mottatte fangster i år


https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/