Min Side

Min Side er Råfisklagets påloggbare tilbud til fiskere, kjøpere og fryseterminaler. Her finner du oppdatert informasjon om egen aktivitet (leveranser, kjøp, innmeldinger, dokumenter etc). Et statistikkverktøy gir muligheter til dypdykk i egen fangst- eller kjøpsstatistikk.

På MinSide kan du også velge hvilke favoritter du vil ha på forsiden, og det ligger mer informasjon under hver favoritt

 

Se hvordan du som fisker enkelt tilpasser din forside og velger favoritter (pdf)

Signer sedlene elektronisk

På MinSide kan du opprette en signeringsbruker på CatchSign appen, til deg selv og andre, for signering av seddel på mobil eller nettbrett.

Informasjon om esignering av seddel til fryselager, fiskekjøpere, rederi og fiskere Video: Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen Bilder: Slik laster du ned og tar i bruk CatchSign appen How to get started with CatchSign app

Dispensasjon fra kravet om elektronisk signatur

Krav om elektronisk signatur er hjemlet i Landingsforskriften. Salgslaget kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon. Den som får innvilget dispensasjon får et signeringsbrukernavn som skal oppgis til kjøper ved landing av fangst og registreres på sluttseddel. Sedler skal signeres med penn, og må oppbevares.

Søknad om dispensasjon sendes til Råfisklaget og skal inneholde:
• Navn
• Postadresse
• Fødselsdato
• Begrunnelse

Send søknad til Norges Råfisklag, Postboks 6162 Langnes, 9291 Tromsø eller til firmapost@rafisklaget.no.

Innlogging
Glemt/utgått passord?

Registrer ny bruker

For fiskere,
søknaden skal inneholde:

Registreringsmerke
Navn
E-post
Mobilnummer
Send søknad på e-post
Skjema andre søkere (word)


https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/