Vi sikrer like konkurranse-vilkår i næringa

Prisutvikling fersk torsk fra norske fartøy

all sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kg (tonn rundvekt og kr/kg)

 
 

Prisutvikling fryst torsk fra norske fartøy

all sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kg (tonn rundvekt og kr/kg)

 
 
Årsomsetning Offentlige landingsopplysninger (på ny nettside) Fritidsfiske


https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/