Nå finner du minsteprisene på vår nye nettside

Vi har samlet alle minstepriser på våre nye nettsider med søk og filter. Sjekk de ut og gi oss din tilbakemelding.

Klikk her for å se gjeldende minstepriserhttps://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/