Nyttige linker i forbindelse med innsending av sedler til Norges Råfisklag

Eseddel_v20.xsd XSD fil som skal brukes på xml melding - xml blir validert mot denne (Oppdatert 08.08.2022).
EseddelNS94.xsd XSD som inneholder NS94 koder som xml melding valideres mot.
eretur.xsd Format på retur som returneres fra Web Service
Forklaring til eretur Beskrivelse av eretur.xsd
Endringslogg til XSD XSD'er vil kunne endres undeveis - disse endringene beskrives kort i denne filen (Oppdatert 10.11.2021)
WSDL Wsdl fil til web service
   

Beskrivelse av tilgjengelige tjenester (web services)

Norges Råfisklag tilbyr aktuelle aktører å hente seddeldata ved bruk av web tjenster. Listen under viser hvilke tjenester vi har tilgjengelig. For teknisk beskrivelse - se link til filene lenger ned på siden.

Hente Seddel Returnerer en seddel, parameter er seddelnummer og seddeltype.
Bare mulig å hente sedler bruker har tilgang til.
Hente seddel liste Lister sedler bruker har tilgang til iht. søkeparameter.
Parametre er idnummer/orgnr og dato intervall.
Hente avregning Henter en ferdig avregnet seddel (avregning).
Parameter er avregningsnr.
Hente avregningsliste Lister avregninger bruker har tilgang til iht. søkeparameter.
Parametre er idnummer/orgnr og dato intervall.
Hente faktura Returnerer en faktura. Bare mulig å hente faktura bruker har tilgang til.
 Parameter er fakturanr.
Hente faktura liste Lister fakturaer bruker har tilgang til iht. søkeparameter.
Parameter er idnummer/orgnr og dato intervall.
Hente landingsseddel Returnerer en landingsseddel.  Bruker trenger ikke spesiell tilgang til landingsseddel utover brukernavn og passord til webservice.
Parameter er seddelnummer og fartøy.
Hente prisfil/produktregister Returnerer gyldige produkt for angitt dato.
Tjenesten finnes i 2 varianter; en som bare returnerer koder, og en som i tillegg returnerer tilhørende navn/beskrivelse.
Hente vareregister Returnerer gyldige produkt. Beregnet for fryselager.
Tjenesten finnes i 2 varianter; en som bare returnerer koder, og en som i tillegg returnerer tilhørende navn/beskrivelse.

 

 

Filer knyttet til web service

seddelListeResp.xsd Liste med sedler
seddelAvregning.xsd Seddelavregning (Oppdatert 26.06.2021 ifm. innføring av ressursavgift)
avregningListeResp.xsd Liste med seddelavregning
efaktura.xsd Beskrivelse av xml faktura (Oppdatert 26.06.2021 ifm. innføring av ressursavgift)
fakturaListeResp.xsd Liste med faktura
WSDL Wsdl fil til web service
Webservice Webservice punkt
WSDL til prisfil Wsdl til web service for prisfil og vareregister
Webservice Webservice punkt for prisfil og vareregister
Produktregister.xsd Beskrivelse av prisfil/produktregister med bare koder
ProduktregiserKomplett.xsd Beskrivelse av prisfil/produktregister med koder og navnhttps://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/