En målrettet og iherdig kvalitetsinnsats er kronet med heder og pris!

En målrettet og iherdig kvalitetsinnsats er kronet med heder og pris!

Finn-Tore Frantzen fra Båtsfjord ble onsdag utnevnt til Årets kvalitetsfisker 2017 av Norges Råfisklag. Frantzen får prisen for sin utrettelige jakt på den perfekte kvalitet. Og han har jaktet på prisen i flere år.

- Det er avgjørende at vi kan levere produkter av best mulig kvalitet for å sikre et best mulig økonomisk utbytte for næringa som helhet og for å sikre vår framtidig posisjon i den globale konkurransen, sier styreleder i Norges Råfisklag Johnny Caspersen. - Fiskere som Frantzen drar oss videre i dette arbeidet. Prisen Årets kvalitetsfisker er derfor viktig for Norges Råfisklag.

Det var Veronica Pedersen Åsheim, Fiskeriministerens politiske rådgiver, som sto for utdelingen på Råfisklagets Årsmøte.

I kompisgjengen i havna i Båtsfjord er konkurransen stor om hvem som har den beste båten og hvem som kommer på land med den beste fisken. Det terges, flires og slenges bemerkninger. Humor er deres våpen og de retter skytset skarpt mot hverandre. Inntil nylig hadde Frantzen den minste båten, og den var til og med tungvint rigget. Sånn kunne det ikke være. Planene ble lagt for ny båt. Nå er endelig «Sundsbøen» på plass. Rigget etter alle kunstens regler både for fisk og folk.

- Jeg er veldig glad for å få denne prisen, sier Frantzen.

- Jeg lærer barna mine at man i alle sammenhenger skal gjøre det så bra som man kan. Det gjelder også på havet. Hvis jeg ikke strekker meg der kunne jeg like gjerne sittet hjemme og sett på TV, ler han og snakker om seg selv med samme tone som blant kompisene.

Finn-Tore er også opptatt av at kvalitet skal lønne seg. Dette gjelder ikke minst i møte med fiskekjøper.

- Jeg er ikke fornøyd når jeg ser at kvantum blir belønnet foran kvalitet. Vi kan ikke holde på sånn. Dette er mat og vi må lage den så bra som vi kan.

- Jeg gidder ikke gå på havet og bryte på land bare for å få pengene på konto. Det er ikke noe gøy.

Den nye båten har han rigget etter erfaringer både fra egne og andres båter. Fisken skal gli mest mulig gjennom håndteringen uten slag og kast og slike systemer må tilpasses den enkelte båt. Det er ikke bare fisken som blir tatt bra vare på ombord. Kompisene går ofte i lag på havet for å ha et arbeidsfellesskap og Finn-Tore er kjent for bruk av sikkerhetsutstyr. Han uttrykker gjerne at havet skal være en arbeidsplass og ikke en dødsårsak.

Jakten på den perfekte kvaliteten gir også klang langt inn i korridorene på fiskebruket, Lerøy Norway Seafoods i Båtsfjord.

– Han er vår mest krevende leverandør, sier råstoffsjef Ørjan Nergård i beste mening.

- Han insisterer på å levere topp kvalitet og stiller også store krav til oss som fiskekjøpere. Han driver kontinuerlig utvikling av eget fiske og er flink til å pushe både oss og andre. Det er virkelig en fortjent pris, sier Nergård.

Det er ikke bare den perfekte kvaliteten Finn-Tore har jaktet på. Han har også hatt kvalitetsprisen i sikte. Da Råfisklaget hadde statuetten med til Lofotfishing for noen år siden gikk Frantzen gikk rett bort til prisen og sa; «Den er min!». Nå er den det. En målrettet og iherdig kvalitetsinnsats er kronet med heder og pris. Norges Råfisklag gratulerer Finn-Tore Frantzen med prisen Årets kvalitetsfisker 2017.

På bildet ser vi Årets kvalitetsfisker 2017 Finn Tore Frantzen. Bilde: ©ArcticSupreme, fotograf Marius Fiskum.https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/