Priser tineprøver

Tjeneste

Tidsforbruk

Pris eks. moms

Utlegging Tromsøterminalen, prøver på terminalen 2 tim 800,00
Utlegging med henting av prøveblokker annet sted i Tromsø 3 tim 1 200,00
Timebetaling 1 tim 400,00
     
Rekeprøve inkl. utlegging av prøver over to dager 3+7 tim 7 000,00
Rekeprøve innmeldt, seddelført som transitt   14 000,00
Reisekostnader prøvetaking utenfor Tromsø, inkl. overnatting   2 500,00
Reisekotnader prøvetaking utenfor Tromsø eks. overnatting   2 000,00

Reisekostnader kan deles likt på to ved to prøver samme dag.

Foto: Møreforsking/Salt Studiohttps://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/